DRUKUJ
2020-02-02

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14:00 - 17:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
z Sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP. Telefon kontaktowy (71) 384 13 38.